საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი რევაზ გრიგოლია
წევრები:
1. აკადემიური დოქტორი გიორგი კაკაურიძე
2. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი რევაზ თევზაძე
3. აკადემიური დოქტორი თეიმურაზ ცაბაძე
4. აკადემიური დოქტორი თამაზ სულაბერიძე
5. აკადემიური დოქტორი გიორგი ჯანდიერი
6. აკადემიური დოქტორი შალვა კეკუტია
7. აკადემიური დოქტორი ოლეგ გოგოლინი
8. აკადემიური დოქტორი ელენე ციციშვილი
9. აკადემიური დოქტორი ლევან ნადარეიშვილი
10. აკადემიური დოქტორი ლალი დევაძე
11. აკადემიური დოქტორი ოთარ თავდიშვილი
12. აკადემიური დოქტორი თეა თოდუა
13. აკადემიური დოქტორი ნიკოლოზ მარგიანი
14. აკადემიური დოქტორი გია პეტრიაშვილი
15. აკადემიური დოქტორი ზაზა ჯალიაშვილი
16. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი ტარიელ ებრალიძე
17. აკადემიური დოქტორი თამაზ მედოიძე
18. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი ზურაბ ვარდოსანიძე