საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
წესდება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

19.08.2013

განცხადება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს:

1. შემდეგი სამეცნიერო ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე:

2. შემდეგ სამეცნიერო თანამდებობებზე: სამეცნიერო ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ იგი არის დოქტორანტი ან აქვს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი
მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, თუ მას აქვს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი მაინც


კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა საკონკურსო განცხადებას თან უნდა დაურთოს: საბუთების წარმოდგენის ვადაა:
1) სამეცნიერო ქვედანაყოფების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე - ა.წ. 24 აგვისტოდან 20 სექტემბრის ჩათვლით (17 საათამდე)
2) სამეცნიერო თანამდებობებზე – ა.წ. 16 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით (17 საათამდე)

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ მისამართზე: 0186 თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა #5, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, პასუხისმგებელი პირი ინსტიტუტის სწავლული მდივანი გიორგი მუმლაძე - ტელ. 218 76 33


09.01.2010

აკადემიკოსი ვლადიმერ ჭავჭანიძე

89 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და მეცნიერების ორგანიზატორი ვლადიმერ ვალერიანის ძე ჭავჭანიძე.

  აკადემიკოსმა ვ.ჭავჭანიძემ 1941 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1942 წელს მობილიზაციით გაწვეულ იქნა ჯარში და ამავე წლიდან იბრძოდა მეორე მსოფლიო ომში საარტილერიო პოლკის შემადგენლობაში, როგორც ოფიცერი. მან ბრძოლებით გაიარა ბულგარეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი და მონაწილეობდა მანჯურიაში მიმდინარე ბრძოლებშიც. ომიდან დაბრუნების შემდეგ 3 წელი სწავლობდა მოსკოვში, მაშინდელი საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში, აკადემიკოს ა.სახაროვთან ერთად. 1950 წელს დაბრუნდა თბილისში და მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში.

  პირველად ვ.ჭავჭანიძის სახელი ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა სტალინგრადის ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით. იმ დროს არ არსებობდა ისეთი დიდი მდინარეების გადაკეტვის თეორია და პრაქტიკა, როგორიც ვოლგაა. ცნობილმა სპეციალისტებმა თავი აარიდეს პასუხისმგებლობას; პასუხისმგებლობა კი დიდი იყო. თუკი ჩამკეტი ბეტონის პირამიდების რაოდენობა საკმარისი არ აღმოჩნდებოდა, მდგომარეობა შეფასდებოდა როგორც პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე წარუმატებლობა. გათვლების შესრულება ითავა ვ. ჭავჭანიძემ. მან გამოიყენა იმ დროისთვის ახალი მათემატიკური მეთოდი, სპეციალურად მოდიფიცირებული ე.წ. მონტე–კარლოს მეთოდი და შეასრულა სათანადო გათვლები, რომელთა შედეგები საოცრად ზუსტი აღმოჩნდა. პოლიგონზე დარჩა ათასობით ზედმეტი მრავალტონიანი პირამიდა, რომლებიც მშენებლობის თადარიგიანმა ხელმძღვანელებმა ყოველი შემთხვევისთვის დაამზადებინეს.

  დიდია ვ.ჭავჭანიძის დამსახურება საქართველოში ფიზიკოსთა პირველი თაობის ჩამოყალიბების საქმეში. მეცნიერული სიახლის შეგრძნების საოცარი ალღოთი და ინტუიციით დაჯილდოებულმა ვ.ჭავჭანიძემ იმთავითვე სწორად განსაზღვრა კიბერნეტიკის, როგორც ახლად ჩამოყალიბებული მეცნიერების დარგის როლი და მნიშვნელობა ინფორმაციის სულ უფრო მზარდი ნაკადის პირობებში. მისი ამოუწურავი ენერგიისა და უშრეტი ოპტიმიზმის დამსახურებაა ის, რომ:

  1. მაშინდელ სსრკ–ში პირველად საქართველოში შეიქმნა კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

  2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა კიბერნეტიკის ფაკულტეტი

  3. საქართველოში მოხერხდა პირველი სიმპოზიუმებისა და საერთაშორისო კონფერენციების მოწყობა კიბერნეტიკაში

  4. მან აღზარდა უამრავი მოწაფე და უამრავ მეცნიერს განუსაზღვრა კვლევის სფეროები

  კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დაარსების პირველივე დღეებიდან აკადემიკოს ვ.ჭავჭანიძეს ფაქტიურად გაუკვალავი გზით მოუხდა სიარული. კიბერნეტიკა, როგორც მეცნიერება ჩამოყალიბდა სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებათა შესაყარზე, ამიტომ ინსტიტუტში გაერთიანდენ მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგების წარმომადგენლები. საინფორმაციო სისტემების თეორიისა და ტექნოლოგიების პრობლემები მოითხოვდა კომპლექსური და არასტანდარტული სამეცნიერო მიდგომებისა და მეთოდების შემუშავებას. ბატონი ვლადიმერის დიდი მეცადინეობით შესაძლებელი გახდა იმ დროისთვის უნიკალური ურთიერთთანამშრომლობის ფორმების შემუშავება ინსტიტუტის შიგნით და ინსტიტუტის გარეთაც, სხვა სამეცნიერო – კვლევით და სამხედრო დანიშნულების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით. აღნიშნულის გამო ინსტიტუტი დაარსებიდანვე გამოირჩეოდა და ახლაც გამოირჩევა მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალობითა და ფართოპროფილიანობით.

  ცნობილია ბატონი ვლადიმერის აზრი მეცნიერების როლის შესახებ. მისი სიტყვებით: „მე მჯერა, რომ მეცნიერება ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა ადამიანთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; ყოველგვარი ინოვაციები ბოლოს და ბოლოს მეცნიერულ შედეგებს ეყრდნობა. საზოგადოების წინსვლა ეკონომიკური თვალსაზრისით მხოლოდ და მხოლოდ იმ ინფორმაციას ეყრდნობა, რომელსაც ქმნიან მეცნიერება და ტექნოლოგიები, მაშინ, როდესაც საზოგადოება და სახელმწიფო მათ ეხმარება და ინიციატივას, საიხლეებსა და იდეებს მხარს უჭერს“.

  ცალკე აღნიშვნის ღირსია ბატონი ვ.ჭავჭანიძის საჯარო გამოსვლები სხვადასხვა სამეცნიერო წრეების წინაშე. ყოველი მისი გამოსვლა შეიცავდა ახალი იდეების კასკადს და ამავე დროს იყო უაღრესად ემოციური და ფერადოვანი. ეს იყო გამოწვეული მსმენელთა აუდიტორიის მიმართ დიდი პატივისცემით, ვინაიდან ბატონი ვლადიმერი თვლიდა, რომ ემოციის გარეშე ძნელია ინტერესის გაღვიძება მსმენელში.

  ინსტიტუტის თანამშრომლებს დღემდე ახსოვთ ბატონი ვლადიმერის გულისხმიერება. თუკი რომელიმე თანამშრომელს რაიმე ყოფითი პრობლემა შეექმნებოდა ბატონი ვლადიმერი ყოველთვის მზად იყო დახმარების ხელი გაეწვდინა მისთვის.

  აკადემიკოს ვ.ჭავჭანიძის სახით ქართულმა მეცნიერებამ, ჩვენმა საზოგადოებამ დაკარგა თვალსაჩინო მეცნიერი, მეცნიერების შესანიშნავი ორგანიზატორი, ნამდვილი მამულიშვილი და ღირსეული მოქალაქე. მისი ნათელი ხსოვნა მარად დარჩება ინსტიტუტის თანამშრომელთა გულებში და ინსტიტუტის ისტორიაში.

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი


11.09.2009

  75 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაიღუპა თვალსაჩინო მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიკოსი გურამ ხარატიშვილი.

  გურამ ხარატიშვილი 1981 - 2005 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და ამავე დროს ინსტიტუტის ოპტიმალური პროცესებისა და ინფორმატიკის განყოფილების გამგე. ინსტიტუტში მოსვლისთანავე მან განახორციელა ძირეული სტრუქტურული ცვლილებები, რაც ემსახურებოდა ინსტიტუტში არსებული ფართო პროფილის სამეცნიერო კვლევების რაციონალურ შეთავსებას. სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზებისადმი ასეთმა მიდგომამ მყარი საფუძველი შექმნა ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინფორმატიკის აქტუალური, თანამედროვე საკითხების ირგვლივ გაერთიანებისათვის.

  გურამ ხარატიშვილი წლების განმავლობაში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართვის თეორიის კათედრის გამგე. მისი დაუღალავი მეცადინეობით მრავალი ნიჭიერი ახალგაზრდა ჩაერთო თანამედროვე აკადემიურ კვლევით საქმიანობაში კიბერნეტიკის ინსტიტუტში, რაც ემსახურებოდა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო – კვლევითი სფეროების დაახლოებას.

  განსაკუთრებით აღსანიშნავია გურამ ხარატიშვილის დამსახურება ინსტიტუტის წინაშე ქვეყნისათვის უმძიმეს 90-იან წლებში. ინსტიტუტის სამეცნიერო –კვლევითი საქმიანობის სწორი ორგანიზების, უაღრესი პატიოსნებისა და წესიერების ხარჯზე მან შეძლო ინსტიტუტის სამუშაო რიტმის შენარჩუნება. სწორედ ამის შედეგია ის, რომ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი Dდღეს ერთ-ერთი მოწინავე სამეცნიერო ცენტრია საქართველოში.

  კიბერნეტიკის ინსტიტუტში მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო მოიცავდა მათემატიკური კიბერნეტიკის აქტუალურ საკითხებს. უკანასკნელ პერიოდში იგი ხელმძღვანელობდა სამეცნიერო სემინარს, რომელიც ეძღვნებოდა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის მათემატიკურ პრობლემებს.

  გურამ ხარატიშვილს მოწაფეებთან ერთად 2001 წელს მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ანდრია რაზმაძის სახელობის პრემია ნაშრომთა ციკლისთვის. იგი იყო რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი.

  გურამ ხარატიშვილის პიროვნული თვისებებიდან განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ მისი კორექტულობა და აკადემიურობა თანამშრომლებთან ურთიერთობაში. მისი საჯარო გამოსვლები ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალი კულტურით, თანმიმდევრულობით და აზრის სიცხადით.

  გურამ ხარატიშვილის სახით კიბერნეტიკის ინსტიტუტმა დაკარგა მაღალი დონის მეცნიერი, მეცნიერების ორგანიზატორი, მრჩეველი და გულისხმიერი ადამიანი. მისი ნათელი ხსოვნა სამუდამოდ დარჩება ინსტიტუტის თანამშრომელთა მეხსიერებაში.

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები16.03.2009

მსოფლიოს სამეცნიერო და საინჟინრო აკადემია და საზოგადოების (WSEAS, www.wseas.org) ეგიდით თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009 წლის 26-28 ივნისს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენციები საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტინგის მიმართულებით:


კონფერენციებში მონაწილე ქართველი მეცნიერთათვის გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები (რეგისტრაცია და სხვ.).

ახალგაზრდა (ქართველი) მონაწილეებისთვის საქართველოს სამეცნიერო ფონდი გეგმავს გარკვეულ ფინანსურ წახალისებას.

დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება მიმართონ WSEAS კონფერენციების ადგილობრივ პროგრამულ ხელმძღვანელს, პროფ. გია სირბილაძეს (gia.sirbiladze@tsu.ge) ან სწავლულ მდივანს, ასოც. პროფ. ანა სიხარულიძეს (anikge@yahoo.com).


8.05.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating:


29.04.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating: