საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
წესდება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნიერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

გვარი, სახელი თანამდებობა შენიშვნა

დირექცია

სულაბერიძე თამაზ დირექტორი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფეიქრიშვილი თამაზ დირ. მოადგილე  

კადრების განყოფილება

კანცელარია

ბუღალტერია

სამეცნიერო ქვედანაყოფები:

#1. მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება

გიორგაძე გრიგოლ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
გრიგოლია რევაზ მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი, სამეც. საბჭოს თავმჯდომარე ფ.მ.მ. დოქტორი
ტყემალაძე ნელი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ბოლოთაშვილი გიორგი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ქურდიანი რევაზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ელიზბარაშვილი მაია მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ურიდია ლევან მეცნიერ-თანამშრომელი  
ჟღამაძე ვახტანგ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ლიპარტელიანი რამაზ უფრ. ინჟინ.-პროგრამისტი  
მენაბდე მზია უფრ. პროგრამისტი  
ქურიძე მაყვალა პროგრამისტი  
ჩხიკვაძე ნანული უფრ. პროგრამისტი  
გოშაძე დალი უფრ. პროგრამისტი  
ჯიხვაშვილი ვიოლეტა პროგრამისტი  
ხანჯალაშვილი მერი პროგრამისტი  

#2. სტოქასტური ანალიზის და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

ფირანაშვილი ზურაბ განყ. გამგე- მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
თევზაძე რევაზ, მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჯანდიერი გიორგი მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
სხირტლაძე ირაკლი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ბოლქვაძე გივი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი
ჟუკოვინი ვლადიმერ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ხუციშვილი ნათელა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
სულაბერიძე თამაზ მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ქადაგიშვილი ლივერი მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ.მეცნ. კანდიდატი
ალიმბარაშვილი ზურაბ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ბექაური ნაირა მეცნიერ-თანამშრომელი  
ბაკურაძე როლანდ მეცნიერ-თანამშრომელი  
მესხი ვიაჩესლავ უფრ. ინჟინ.-პროგრამისტი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ქარუმიძე გივი წამყვანი ინჟინერი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
წითლიძე თამარ წამყვანი ინჟინერი  
კორძაია ელისო წამყვანი ინჟინერი  
ბერიკიშვილი ზაირა წამყვანი ინჟინერი  
გონაშვილი ესმა წამყვანი ინჟინერი  
ჯინჭარაძე გიორგი წამყვანი ინჟინერი  

#3.სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება

კვიტაშვილი ავთანდილ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ტექნ. მეცნ. დოქტორი
ანანიაშვილი გულაბერ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი
ლეჟავა გოდერძი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
მაჭავარიანი გურამ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თავდიშვილი ოთარ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ჯავახიშვილი ირაკლი მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თხინვალელი რაფიელ მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
კამკამიძე ირინე მეცნიერ-თანამშრომელი  
დალაქიშვილი თამარ უფრ პროგრამისტი  
კანდელაკი მერაბ წამყვანი ინჟინერი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ვარდოსანიძე ანგუს წამყვანი ინჟინერი  
ღობნელიშვილი ლუიზა წამყვანი ინჟინერი  
მკრტიჩიანი ედუარდ წამყვანი ინჟინერი  
ტყეშელაშვილი ომარ ინჟინერი  
ნოდია შოთა ინჟინერი  

#4. ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება

ფარცვანია ბესარიონ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ბიო. მეცნ. დოქტორი
ზორიკოვი თენგიზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ბიო. მეცნ. კანდიდატი
სურგულაძე თამარ მეცნიერ-თანამშრომელი ბიო. მეცნ. კანდიდატი
მოდებაძე ზურაბ მეცნიერ-თანამშრომელი ბიო. მეცნ. კანდიდატი
ანდრიაძე ლილი მეცნიერ-თანამშრომელი ბიო. მეცნ. კანდიდატი
შოშიაშვილი ლევან მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ავალიშვილი ირაკლი უფროსი ლაბორანტი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მამულაშვილი გიორგი პროგრამისტი  
სანებლიძე ლიანა უფროსი ლაბორანტი  
ჭავჭანიძე მზია უფროსი ლაბორანტი  
ცინცაძე რევაზ წამყვანი ინჟინერი  
ძიძიგური დიმიტრი ელექტრიკოსი  

#5. გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტების და ნანომასალების განყოფილება

ჯიშიაშვილი დავით განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
კეკუტია შალვა მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ყანჩაველი დავით უფრ. მეცნ. თანამშრომელი  
შიოლაშვილი ზეინაბ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
მახათაძე ნინო უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
კოხრეიძე რევაზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჩხაიძე ნიკოლოზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი  
გავრილრნკო ტატიანა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ნაკაიძე თამარ მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
გვათუა ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი  
მუმლაძე გიორგი მეცნიერ-თანამშრომელი, სამეცნ. საბჭ. მდივ.  
ჯიშიაშვილი ალექსანდრე მეცნიერ-თანამშრომელი  
მარხულია ჯანო მეცნიერ-თანამშრომელი  
კვიციანი ორესტ უფროსი ლაბორანტი  
შურღაია გურანდა უფროსი ლაბორანტი  
ნაკაშიძე გია წამყვანი ინჟინერი  
ნამორაძე ნათელა წამყვანი ინჟინერი  
მესტვირიშვილი ამირან წამყვანი ინჟინერი ფ.მ.მ. კანდიდატი
კიწმარიშვილი ენრიკო წამყვანი ინჟინერი  
ჩიხლაძე გიორგი უფრ. ინჟინ.-პროგრამისტი  
სუხანოვი დიმიტრი წამყვანი ინჟინერი  
მრევლიშვილი იზოლდა წამყვანი ინჟინერი  

#6. კოჰერენტული და კვანტური ოპტიკის განყოფილება

მელიქიშვილი ზაზა განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. კანდიდატი
ებრალიძე ტარიელ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჭანტურია გიორგი მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
მედოიძე თამაზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მარგიანი ნიკოლოზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჭუბაბრია მელიტონ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
პაპუნაშვილი ნათელა მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ებრალიძე ნადია მეცნიერ-თანამშრომელი  
ჯალიაშვილი ზაზა მეცნიერ-თანამშრომელი  
კუტალაძე ლია მეცნიერ-თანამშრომელი  
კარაკოზოვი კარლოს წამყვანი ინჟინერი  
თათარაშვილი რობერტ წამყვანი ინჟინერი  
საბაშვილი ნათელა წამყვანი ინჟინერი  
ცატუროვი ალექსანდრე წამყვანი ინჟინერი  
მიასნიკოვი იგორ უფროსი ლაბორანტი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ჯიქია ვალერიან უფროსი ლაბორანტი  
მკერვალიშვილი ზაურ უფროსი ლაბორანტი  
თურნავა მერი უფროსი ლაბორანტი  

ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორია

კილოსანიძე ბარბარა ლაბ. გამგე – უფრ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. კანდიდატი
კაკაურიძე გიორგი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ტარასაშვილი ვლადიმერ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შავერდოვა ვალენტინა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფურცელაძე ანა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშვენიერაძე იური წამყვანი ინჟინერი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
პეტროვა სვეტლანა წამყვანი ინჟინერი  
ოსეფაიშვილი ელენე უფროსი ლაბორანტი  

#7. ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება

ჭილაია გურამ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
ციციშვილი ელენე მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჭანიშვილი ანდრო უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
პეტრიაშვილი გია უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გოგოლინი ოლეგ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გვათუა შალიკო უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჯანელიძე რუსუდან მეცნიერ-თანამშრომელი შენიშვნა
ვარდოსანიძე ზურაბ მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ლაფერაშვილი თინა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
არონიშიძე მარინა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშველიძე გენრი მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ბაქრაძე ოთარ მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ედილაშვილი ვახტანგი წამყვანი ინჟინერი  
თავზარაშვილი სვეტლანა წამყვანი ინჟინერი  
თევდორაშვილი ქეთევან წამყვანი ინჟინერი  
ბლაგიძე იუჯინ წამყვანი ინჟინერი  

ოპტიკურ–ქიმიურ კვლევათა ლაბორატორია

მაისურაძე ჯიმშერ ლაბ. გამგე, უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
ჯაფარიძე კოხტა მთ. მეცნ. თანამშრომელი აკადემიკოსი
ნადარეიშვილი ლევან უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
დევაძე ლალი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
სეფაშვილი ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ზურაბიშვილი ცისანა მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
თოფურიძე ნონა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მჟავანაძე იზოლდა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფავლენიშვილი ინესა მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
კაციაშვილი მაია წამყვანი ინჟინერი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შარაშიძე ლიანა წამყვანი ინჟინერი  
გუგავა მზია წამყვანი ინჟინერი  
ახობაძე შორენა წამყვანი ინჟინერი  

არასამეცნიერო ქვედანაყოფები:

ადმინისტრაციულ–სამეურნეო განყოფილება

1. მატერიალური რესურსებისა და მეტროლოგიის სამსახური

2. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამსახური

3. საწარმოო-ტექნიკური სამსახური

4. დაცვა

5. უმცროსი მომსახურე პერსონალი