საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
წესდება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნიერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

სამეცნიერო თანამდებობის მქონე პერსონალი

გვარი, სახელი თანამდებობა სამეცნიერო ხარისხი

დირექცია

სულაბერიძე თამაზ დირექტორი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფეიქრიშვილი თამაზ დირ. მოადგილე  

სამეცნიერო ქვედანაყოფები:

#1. მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება

გიორგაძე გრიგოლ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
გრიგოლია რევაზ მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი, სამეც. საბჭოს თავმჯდომარე ფ.მ.მ. დოქტორი
ტყემალაძე ნელი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ბოლოთაშვილი გიორგი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ქურდიანი რევაზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ელიზბარაშვილი მაია მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჟღამაძე ვახტანგ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ლიპარტელიანი რამაზ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ფრუიძე გოდერძი მეცნიერ-თანამშრომელი  
ალშიბაია ფრიდონ მეცნიერ-თანამშრომელი  

#2. სტოქასტური ანალიზის და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

ფირანაშვილი ზურაბ განყ. გამგე- მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
თევზაძე რევაზ, მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჯანდიერი გიორგი მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 შტ.)
სულაბერიძე თამაზ მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 შტ.) ფ.მ.მ. კანდიდატი
ცაბაძე თეიმურაზ მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 შტ.) ფ.მ.მ. კანდიდატი
სხირტლაძე ირაკლი უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჩიქვინიძე ბესიკ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი აკად.დოქტ.
ქადაგიშვილი ლივერი უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ.მეცნ. კანდიდატი
მიქელაშვილი ვლადიმერ მეცნ. თანამშრომელი (0,5 შტ.) აკად.დოქტ.
ალიმბარაშვილი ზურაბ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ბექაური ნაირა მეცნიერ-თანამშრომელი  
ბაკურაძე როლანდ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ქარუმიძე გივი მეცნ.თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ბერიკიშვილი ზაირა მეცნ.თანამშრომელი  
პერტახია ლაშა მეცნ.თანამშრომელი (0,5 შტ.)  

#3.სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება

ლეჟავა გოდერძი განყ. უფროსი – მთ. მეცნ. თან. ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თავდიშვილი ოთარ მთ. მეცნ. თანამ. (0,5 შტ.) ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თოდუა თეა მთ. მეცნ. თანამ. (0,5 შტ.) ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ანანიაშვილი გულაბერ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი
ჯავახიშვილი ირაკლი მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თხინვალელი რაფიელ უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ვარდოსანიძე ანგუს უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი  
კამკამიძე ირინე მეცნიერ-თანამშრომელი  
მკრტიჩიანი ედუარდ მეცნიერ-თანამშრომელი  

#4. ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება

ფარცვანია ბესარიონ განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ბიოლ. მეცნ. დოქტორი
ზორიკოვი თენგიზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ბიოლ. მეცნ. კანდიდატი
სურგულაძე თამარ მეცნიერ-თანამშრომელი ბიოლ. მეცნ. კანდიდატი
ავალიშვილი ირაკლი მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფონჯავიძე ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი  
გოგოლაძე თეიმურაზ მეცნიერ-თანამშრომელი აკად. დოქტ.

#5. გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტების და ნანომასალების განყოფილება

ჯიშიაშვილი დავით განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. დოქტორი
კეკუტია შალვა მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შიოლაშვილი ზეინაბ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
მახათაძე ნინო უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
კოხრეიძე რევაზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჩხაიძე ნიკოლოზ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი  
გავრილენკო ტატიანა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გვათუა ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი  
მუმლაძე გიორგი მეცნ.თანამ.(0,5 შტ.), სწავლ. მდივანი  
ჯიშიაშვილი ალექსანდრე უფრ. მეცნ. თანამშრომელი აკად. დოქტ.
მარხულია ჯანო მეცნიერ-თანამშრომელი  
კვიციანი ორესტ მეცნიერ-თანამშრომელი  
ნამორაძე ნათელა მეცნიერ-თანამშრომელი  
სუხანოვი დიმიტრი მეცნიერ-თანამშრომელი  
შოგირაძე მარინე მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 შტ.)  

#6. კოჰერენტული და კვანტური ოპტიკის განყოფილება

მელიქიშვილი ზაზა განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. კანდიდატი
ებრალიძე ტარიელ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
მედოიძე თამაზ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მარგიანი ნიკოლოზ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
პაპუნაშვილი ნათელა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ჯალიაშვილი ზაზა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდ.
ადამია ზურაბ უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ებრალიძე ნადია მეცნიერ-თანამშრომელი  
კუტალაძე ლია მეცნიერ-თანამშრომელი  
თათარაშვილი რობერტ მეცნიერ-თანამშრომელი  

ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორია

კილოსანიძე ბარბარა ლაბ. გამგე – მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. კანდიდატი
კაკაურიძე გიორგი მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ტარასაშვილი ვლადიმერ უფრ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შავერდოვა ვალენტინა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფურცელაძე ანა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშვენიერაძე იური მეცნიერ-თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ჩაგანავა ირაკლი მეცნიერ-თანამშრომელი აკად. დოქტ.

#7. ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება

ჭანიშვილი ანდრო განყ. გამგე - მთ. მეცნ. თან. ფ.მ.მ. კანდიდატი
ციციშვილი ელენე მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჭილაია გურამ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
პეტრიაშვილი გია მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გოგოლინი ოლეგ მთ. მეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ვარდოსანიძე ზურაბ მთ.მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჯანელიძე რუსუდან უფრ.მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ლაფერაშვილი თინა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ნახუცრიშვილი ირაკლი უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
არონიშიძე მარინა მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშველიძე გენრი მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ბლაგიძე იუჯინ მეცნიერ-თანამშრომელი  
თავზარაშვილი სვეტლანა მეცნიერ-თანამშრომელი  

ოპტიკურ–ქიმიურ კვლევათა ლაბორატორია

მაისურაძე ჯიმშერ ლაბ. გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
ნადარეიშვილი ლევან მთ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
დევაძე ლალი მთ. მეცნ. თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
სეფაშვილი ნინო უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ზურაბიშვილი ცისანა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
მჟავანაძე იზოლდა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
არეშიძე მანანა უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ფავლენიშვილი ინესა მეცნიერ-თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
შარაშიძე ლიანა მეცნიერ-თანამშრომელი  
ახობაძე შორენა მეცნიერ-თანამშრომელი  

არასამეცნიერო ქვედანაყოფები:

ადმინისტრაციულ–სამეურნეო განყოფილება

1. მატერიალური რესურსებისა და მეტროლოგიის სამსახური

2. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამსახური

3. საწარმოო-ტექნიკური სამსახური

4. უმცროსი მომსახურე პერსონალი