საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნიერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

სამეცნიერო თანამდებობის მქონე პერსონალი

გვარი, სახელი თანამდებობა სამეცნიერო ხარისხი

დირექცია

სულაბერიძე თამაზ დირექტორი ფ.მ.მ. კანდიდატი
კოხრეიძე რევაზ დირ. მოადგილე ფ.მ.მ. კანდიდატი

სამეცნიერო ქვედანაყოფები:

#1. მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება

გიორგაძე გრიგორ განყ. გამგე - მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
გრიგოლია რევაზ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი, სამეც. საბჭოს თავმჯდომარე ფ.მ.მ. დოქტორი
ტყემალაძე ნელი უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ბოლოთაშვილი გიორგი უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
დონაძე გურამ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ელიზბარაშვილი მაია მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჟღამაძე ვახტანგ მეცნიერი თანამშრომელი  
ლიპარტელიანი რამაზ მეცნიერი თანამშრომელი  
ფრუიძე გოდერძი მეცნიერი თანამშრომელი  
ალშიბაია ფრიდონ მეცნიერი თანამშრომელი  

#2. სტოქასტური ანალიზის და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

ფირანაშვილი ზურაბ განყ. გამგე- მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
თევზაძე რევაზ, მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ჯანდიერი გიორგი მთ. მეცნიერი თანამშრომელი
სულაბერიძე თამაზ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 შტ.) ფ.მ.მ. კანდიდატი
ცაბაძე თეიმურაზ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 შტ.) ფ.მ.მ. კანდიდატი
სხირტლაძე ირაკლი უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჩიქვინიძე ბესიკ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი აკად.დოქტ.
ქადაგიშვილი ლივერი უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ.მეცნ. კანდიდატი
ალიმბარაშვილი ზურაბ მეცნიერი თანამშრომელი  
ბექაური ნაირა მეცნიერი თანამშრომელი  
ბაკურაძე როლანდ მეცნიერი თანამშრომელი  
ქარუმიძე გივი მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ბერიკიშვილი ზაირა მეცნიერი თანამშრომელი  
კუტალია ცოტნე მეცნიერი თანამშრომელი  

#3.სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება

ლეჟავა გოდერძი განყ. უფროსი – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თავდიშვილი ოთარ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 შტ.) ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თოდუა თეა მთ. მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 შტ.) ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ანანიაშვილი გულაბერ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი
ჯავახიშვილი ირაკლი მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
თხინვალელი რაფიელ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
კამკამიძე ირინე მეცნიერი თანამშრომელი  
მკრტიჩიანი ედუარდ მეცნიერი თანამშრომელი  

#4. ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება

ფარცვანია ბესარიონ განყ. გამგე - მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ბიოლ. მეცნ. დოქტორი
ზორიკოვი თენგიზ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ბიოლ. მეცნ. კანდიდატი
ავალიშვილი ირაკლი მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გოგოლაძე თეიმურაზ მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტ.
ჩუბინიძე ქეთევანი მეცნიერი თანამშრომელი  
ჯელაძე ვერიკო მეცნიერი თანამშრომელი  

#5. გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტების და ნანომასალების განყოფილება

ჯიშიაშვილი დავით განყ. გამგე - მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
კეკუტია შალვა მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შიოლაშვილი ზეინაბ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
მახათაძე ნინო უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
კოხრეიძე რევაზ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გავრილენკო ტატიანა მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჭირაქაძე არჩილ მეცნიერი თანამშრომელი 0.5 (შტ.)  
მუმლაძე გიორგი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 შტ.), სწავლ. მდივანი  
ჯიშიაშვილი ალექსანდრე უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტ.
მიქელაშვილი ვლადიმერ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტ.
მარხულია ჯანო მეცნიერი თანამშრომელი  
კვიციანი ორესტ მეცნიერი თანამშრომელი  
სანებლიძე ლიანა მეცნიერი თანამშრომელი  
სუხანოვი დიმიტრი ასისტენტ-მკლევარი  

#6. კოჰერენტული ოპტიკისა და ელექტრონიკის განყოფილება

მელიქიშვილი ზაზა განყ. გამგე - მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ებრალიძე ტარიელ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
მედოიძე თამაზ მთ. მეცნიერი თანამშრომელიმეცნ. თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მარგიანი ნიკოლოზ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჯალიაშვილი ზაზა მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდ.
პაპუნაშვილი ნათელა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ადამია ზურაბ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
ქინქლაძე ვერიკო უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტორი
ებრალიძე ნადია მეცნიერი თანამშრომელი  
კუტალაძე ლია მეცნიერი თანამშრომელი  
იამზე ქვარცხავა მეცნიერი თანამშრომელი  

ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორია

კილოსანიძე ბარბარა ლაბ. გამგე – მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
კაკაურიძე გიორგი მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ტარასაშვილი ვლადიმერ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
შავერდოვა ვალენტინა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ფურცელაძე ანა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშვენიერაძე იური მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ. მეცნ. კანდიდატი
ჩაგანავა ირაკლი მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტ.

#7. ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება

ჭანიშვილი ანდრო განყ. გამგე - მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ციციშვილი ელენე მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. დოქტორი
პეტრიაშვილი გია მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
გოგოლინი ოლეგ მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ვარდოსანიძე ზურაბ მთ.მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ჯანელიძე რუსუდან უფრ.მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ლაფერაშვილი თინა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ნახუცრიშვილი ირაკლი უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
არონიშიძე მარინა მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
მშველიძე გენრი მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ბლაგიძე იუჯინ მეცნიერი თანამშრომელი  
თავზარაშვილი სვეტლანა მეცნიერი თანამშრომელი  
ფონჯავიძე ნინო მეცნიერი თანამშრომელი  

ოპტიკურ–ქიმიურ კვლევათა ლაბორატორია

მაისურაძე ჯიმშერ ლაბ. გამგე, მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
ნადარეიშვილი ლევან მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. დოქტორი
დევაძე ლალი მთ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
სეფაშვილი ნინო უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ფ.მ.მ. კანდიდატი
ზურაბიშვილი ცისანა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
არეშიძე მანანა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
ბუკია თინათინ უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი აკად. დოქტორი
ფავლენიშვილი ინესა უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი ქიმ. მეცნ. კანდიდატი
შარაშიძე ლიანა მეცნიერი თანამშრომელი  
ახობაძე შორენა მეცნიერი თანამშრომელი  
ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა მეცნიერი თანამშრომელი  

არასამეცნიერო ქვედანაყოფები:

ადმინისტრაციულ–სამეურნეო განყოფილება

1. მატერიალური რესურსებისა და მეტროლოგიის სამსახური

2. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამსახური

3. საწარმოო-ტექნიკური სამსახური

4. უმცროსი მომსახურე პერსონალი